คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
ประเภทย่อย
เตรียมบริหารธุรกิจ
เตรียมวิศวกรรมศาสตร์
เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิศวกรรมอาหาร
บัญชี ป.ตรี

หน้า:  1  2  ()
รายวิชาทั้งหมด 
English for Business I (อ.พนม)-noneข้อมูล
physics ( Mr.Mongkol Chaiwong )-none
Principles of English Writing (อ.พนม)-noneข้อมูล
คณิตศาสตร์ 1(อ.สมภพ)-noneรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
คณิตศาสตร์ 6 (Subongkoj)-noneรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
ชีววิทยา (อาจรีย์)-noneข้อมูล
ชีวิตและครอบครัว(ศิรินภา)-noneรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
ทัศนศิลป์สำหรับเตรียมวิศวกรรม และ เตรียมบริหารธุรกิจ(Kobporn Nukulkam)-noneรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๑ (อ.ธรรมนูญ)-noneข้อมูล
ภาษาอังกฤษเพื่อโลกกว้าง (นางสาวศิริพร พละศูนย์)-noneรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
ภาษาไทย(กรรณิกา)-noneข้อมูล
ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย(ศิรินภา)-noneรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
วิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( อ.มงคล )-noneข้อมูล
หลักพืชสวนและพันธุ์ไม้ Principles of Horticulture and Plant (สมชาย แก้วอินัง)-noneบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
เคมี 2 (จุรีพร เจียมใจ)-noneรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
เคมี 4 (นัยนา ดวงบาล)-noneรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร (มาลัยพร)-noneบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ (Information Technologies and Computer) (อ.ปวียา)-noneบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ (วนัสสุดา)-noneรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
วิทยาศาสตร์ชีววิทยา (อ.โบว์ + อ. อีฟ)-noneรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล