คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
รายวิชาทั้งหมด 
05052203-โครงงานเฉพาะบุคคล-noneข้อมูล
(ทดสอบ)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
Computer Graphic-none
e-Learning1-BASIC
TELL ME MORE BASIC-noneรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์และการผลิตสื่อดิจิตอลเบื้องต้น
การพิมพ์สมการคณิตศาสตร์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ข้อมูล
การสร้าง Blog ส่วนตัวด้วย Word Pressข้อมูล
การใช้งานโปรแกรม Microsoft Outlook 2013
การใช้งานโปรแกรม Tutor Tools-noneบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
ข้อสอบมาตรฐาน ITรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
คู่มือการสร้างเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย-none
เทคนิคการใช้งาน Microsoft PowerPoint 2013บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
เริ่มต้นใช้งาน E-Office เบื้องต้นข้อมูล